Search
14 Tháng mười hai, 2018, 02:15
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , ,

HN: Sổ liên lạc điện tử không quá 40.000 đồng

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học thu phí sử dụng sổ liên lạc điện tử không quá 40.000 đồng/học...