Search
16 Tháng một, 2019, 21:53
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Vở luyện chữ đẹp của NXB Giáo Dục sai kiến thức

Đại diện NXB cho biết, lỗi do biên tập viên sơ ý đặt nhầm chủ ngữ. Cuốn Vở luyện viết chữ đẹp cho...

Sách giáo khoa phải giàu tính ứng dụng

Sách giáo khoa mới sau năm 2015 đứng trước đòi hỏi phải khắc phục tình trạng tái hiện kiến thức đơn...

Cuộc thi kiến thức nhân sự dành cho sinh viên

Cuộc thi “Giải mã ma trận nhân sự” – sân chơi chuyên nghiệp dành cho sinh viên ngành quản trị...

Kiến thức cơ bản về Lượng giác trong toán học

CLB gia sư thủ khoa tổng hợp những kiến thức quan trọng về lượng giác, đồng thời tổ chức thi sát hạch và...