Search
17 Tháng một, 2019, 22:44
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Chuẩn ngoại ngữ quốc tế kiểu… Việt Nam

Khi ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên tốt nghiệp, các trường ĐH đều dựa vào chuẩn quốc tế TOEIC,...