Tag: , ,

Thay đổi giờ học gây xáo trộn nhưng không ảnh hưởng tới SV

(Luyện thi Thăng Long) – Gần 1 tuần qua, việc thay đổi giờ học ở Hà Nội đã gây nhiều xáo trộn trong các...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long