Search
21 Tháng mười, 2018, 11:42
  • :
  • :

Tag: ,

Giáo viên “tự bơi” dạy kỹ năng sống

(Luyện thi Thăng Long) – Nắm được chủ trương lồng ghép giáo dục kỹ năng sống vào môn học nhưng hiện...

Kỹ năng sống – không chỉ cần cho trẻ em

(Luyện thi Thăng Long)-Kỹ năng sống được coi trọng vì có tác dụng lớn trong hình thành tư duy, nhân cách mỗi...

Trang bị kỹ năng sống cho trẻ từ mẫu giáo

(Luyện thi Thăng Long)-3-8 tuổi là giai đoạn trẻ đam mê tìm hiểu các điều mới lạ và mọi thứ xung quanh. Đây...

Cùng học kỹ năng sống với con

(Luyện thi Thăng Long)-Kỹ năng sống và đào tạo kỹ năng sống là những khái niệm khá mới đang được nhiều...

Dạy kỹ năng sống sao cho đúng và có hiệu quả lâu dài

(Luyện thi Thăng Long) – Dạy kỹ năng sống là một nội dung quan trọng của chương trình học phổ thông. Từ...

Triển khai dạy kỹ năng sống

(Luyện thi Thăng Long)-Việc thực hiện và triển khai dạy kỹ năng sống làm sao cho hiệu quả vẫn đang là bài...