Tag: , ,

Kỳ vọng quá lớn khiến con bị áp lực

Con tôi đang học lớp 12, tôi rất hy vọng cháu đỗ đại học nên thường xuyên nhắc con cố gắng. Nhưng cháu hay...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long