Search
21 Tháng một, 2019, 08:51
  • :
  • :

Tag: , ,

Kỳ vọng quá lớn khiến con bị áp lực

Con tôi đang học lớp 12, tôi rất hy vọng cháu đỗ đại học nên thường xuyên nhắc con cố gắng. Nhưng cháu hay...