Search
21 Tháng một, 2019, 08:58
  • :
  • :

Tag: , , , ,

Khâm phục cậu thí sinh tật nguyền giàu lòng lạc quan

(Luyện thi Thăng Long)-Vóc người nhỏ bé, đôi tay teo tóp vì bệnh và từng bị liệt nửa người, Thông tâm sự:...