Tag: , , , , , , , , ,

Nữ sinh gốc Việt làm toán giỏi nhất thế giới

Học sinh gốc Việt Tracy Tran đã trở thành một trong 8 học sinh trên thế giới đạt điểm tối đa trong cuộc thi...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long