Search
18 Tháng một, 2019, 17:24
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , , ,

Liên thông đại học ngay sau khi tốt nghiệp cao đẳng

Hiện nay, nhiều sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng vẫn luôn mong muốn tiếp tục hoàn thiện học vấn đại học...

Lúng túng đào tạo liên thông chính quy

Nảy sinh nhiều tình huống ngoài dự tính trong năm đầu tiên các trường ĐH đào tạo cho sinh viên liên thông thi...

Cơ hội liên thông ĐH ngay sau khi tốt nghiệp CĐ

Xu hướng hiện nay, những sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng vẫn luôn mong muốn tiếp tục hoàn thiện học vấn...

Cơ hội học liên thông Cao đẳng – Đại học tại HUTECH 2012

(Luyện thi Thăng Long)-Với truyền thống 17 năm đào tạo trong ngành giáo dục Việt Nam, HUTECH là trường Đại học...