Search
22 Tháng sáu, 2018, 05:13
  • :
  • :

Tag: , , ,

Thi vào công chức phải tốt nghiệp ĐH loại giỏi

(Thi vào công chức phải tốt nghiệp ĐH loại giỏi) – UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng...