Search
16 Tháng mười, 2018, 05:09
  • :
  • :

Tag: , , ,

‘Đề Văn về thần tượng nhằm thức tỉnh lối sống ảo’

(Luyện thi Thăng Long)-Theo nhà giáo ưu tú Đặng Đình Đại, đề Văn đại học năm nay rất hay, nêu đúng thực...