Search
17 Tháng một, 2019, 22:31
  • :
  • :

Tag: , ,

Đầu năm học, nỗi lo trường tạm, lớp mượn

(Luyện thi Thăng Long) – Bước vào năm học mới, Nghệ An vẫn đang có 1.961 phòng học tạm và 253 phòng học...