Search
16 Tháng mười, 2018, 11:24
  • :
  • :

Tag: , ,

Lớp dạy xóa mù chữ của cô giáo Hồ Thị Thanh Tâm

(Luyện thi Thăng Long)-Trời miền tây Quảng Trị đã vào mùa mưa lạnh, ban đêm không mấy người ra khỏi nhà,...