Tag: , ,

Lớp dạy xóa mù chữ của cô giáo Hồ Thị Thanh Tâm

(Luyện thi Thăng Long)-Trời miền tây Quảng Trị đã vào mùa mưa lạnh, ban đêm không mấy người ra khỏi nhà,...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long