Search
21 Tháng một, 2019, 08:57
  • :
  • :

Tag: ,

Chủ tịch nước công bố Luật Giáo dục Đại học

(Luyện thi Thăng Long)-Sáng ngày (16/7), tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công...

Ngày mai dự thảo Luật GDĐH sẽ được trình Quốc hội

(Luyện thi Thăng Long)-Sau thời gian tiếp thu, chỉnh sửa, dự thảo Luật giáo dục đại học (GDĐH) dự kiến trình...

Thảo luận về luật giáo dục Đại học

(Luyện thi Thăng Long)-Chiều ngày (22/3), Ủy ban thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về một số vấn đề quan...