Search
16 Tháng một, 2019, 09:11
  • :
  • :

Tag: , , ,

ĐH Điện lực hợp tác đào tạo khiến thí sinh “mắc bẫy”

(ĐH Điện lực hợp tác đào tạo khiến thí sinh “mắc bẫy”) – Sau khi báo Dân trí đăng tải một số bài...

Sinh viên té ngửa vì bị “bẫy”

(Luyện thi Thăng Long) – Nhiều SV đang học khóa 1 chương trình hợp tác đào tạo giữa ĐH Điện lực và tập...

Hàng trăm thí sinh mắc bẫy lừa tuyển sinh

(Luyện thi Thăng Long)-Bị “câu kéo” bởi chiêu thông báo tuyển sinh đào tạo Cử nhân thực hành sau đó...