Tag: , , ,

Trẻ mặc phong phanh biểu diễn văn nghệ

(Luyện thi Thăng Long) – Do nhà trường không muốn đổi lịch kiến tập của một chương trình văn nghệ mà...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long