Search
20 Tháng một, 2018, 21:04
  • :
  • :

Tag: , , , ,

Đáp án Sử kỳ thi ĐH đợt 2 “bị lỗi” có thể khiến TS mất 2 – 2,5 điểm

(Luyện thi Thăng Long)-Dù Bộ Giáo dục đã sửa đáp án sai và thừa ở một câu trong đề thi Lịch sử đại học...