Search
15 Tháng tám, 2018, 19:34
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , ,

Những tình huống ‘mếu dở’ của giáo viên vùng cao

Cô giáo không hiểu ý học trò phải chạy đi "cầu cứu" người dân làm phiên dịch viên, thậm chí là...