Tag: , , , , , , ,

Ngày 20/11 không hoa ở rốn lũ lịch sử

Nhà cửa sập, sách vở trôi, trường lớp ngập trong bùn lầy… là hình ảnh buồn giữa vùng lũ dữ Bình...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long