Search
20 Tháng mười, 2018, 12:15
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Ngày 20/11 không hoa ở rốn lũ lịch sử

Nhà cửa sập, sách vở trôi, trường lớp ngập trong bùn lầy… là hình ảnh buồn giữa vùng lũ dữ Bình...