Search
24 Tháng chín, 2018, 22:32
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

21 điểm mới được sơ tuyển đại học

Trường ĐH Bách khoa vừa chính thức thông báo nguyên tắc xét vòng sơ tuyển Cụ thể như sau: - Xét tổng điểm...