Search
22 Tháng sáu, 2018, 05:05
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

21 điểm mới được sơ tuyển đại học

Trường ĐH Bách khoa vừa chính thức thông báo nguyên tắc xét vòng sơ tuyển Cụ thể như sau: - Xét tổng điểm...