Search
16 Tháng mười, 2018, 05:09
  • :
  • :

Tag: , , , ,

Người một đời nặng chữ “Văn”

(Luyện thi Thăng Long)-Theo thầy: Dạy văn lấy cảm làm đầu/ Một đời tôi chỉ một câu dặn mình/ Dạy văn dạy...