Tag: , , , ,

Người một đời nặng chữ “Văn”

(Luyện thi Thăng Long)-Theo thầy: Dạy văn lấy cảm làm đầu/ Một đời tôi chỉ một câu dặn mình/ Dạy văn dạy...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long