Tag: , , , , , , , , , , ,

‘Cậu bé vàng’ Vật lý muốn chế tạo máy tính lượng tử

“Em không thần tượng ai vì sợ sẽ bị ảnh hưởng bởi người đó”, Ngô Phi Long chia sẻ trong buổi...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long