Search
21 Tháng mười, 2018, 11:35
  • :
  • :

Tag: ,

Bộ GD-ĐT siết chặt khâu thẩm định việc mở ngành đào tạo

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn các sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục đại học về việc xác nhận điều kiện...