Tag: ,

Bộ GD-ĐT siết chặt khâu thẩm định việc mở ngành đào tạo

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn các sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục đại học về việc xác nhận điều kiện...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long