Search
17 Tháng một, 2019, 22:33
  • :
  • :

Tag: , , , ,

Khâm phục cô gái khuyết tật – Thủ khoa ngành Sư phạm Triết học

(Luyện thi Thăng Long)-Không may mắn có được đôi chân lành lặn, Trần Thị Thơm đã vượt lên mọi khó khăn...