Tag: , , , ,

Ảm đạm ngày đầu thu nhận hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ 2012

(Luyện thi Thăng Long) – Trong ngày đầu tiên thu nhận hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ 2012, hầu hết các điểm thu nhận...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long