Search
24 Tháng chín, 2018, 22:32
  • :
  • :

Tag: , , , ,

Ảm đạm ngày đầu thu nhận hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ 2012

(Luyện thi Thăng Long) – Trong ngày đầu tiên thu nhận hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ 2012, hầu hết các điểm thu nhận...