Search
21 Tháng mười, 2018, 11:40
  • :
  • :

Tag: ,

Trúng tuyển đại học vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự

Quy định tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ thời bình vừa được sửa đổi ban hành khiến một số học sinh THPT...