Search
24 Tháng chín, 2018, 22:27
  • :
  • :

Tag: ,

Bộ GD-ĐT: Nghiêm cấm lợi dụng kỳ thi để vận động thu góp

UBND các cấp phối hợp với ngành GD-ĐT thực hiện tốt việc chỉ đạo, kiểm tra để thực hiện đầy đủ...

Nghiêm cấm làm bài thi bằng hai thứ mực

Nghiêm cấm làm bài bằng hai thứ mực, mực đỏ, bút chì (trừ hình tròn vẽ bằng com-pa được dùng bút chì)....

Nghiêm cấm vận động học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục phổ thông tuyệt đối không được thực hiện...

Nghiêm cấm việc lợi dụng thi cử để bắt ép HS học thêm 2012

(Luyện thi Thăng Long) – Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện đầy đủ chương trình, kế hoạch dạy học...

Chấn chỉnh tình trạng dạy và học thêm

(Luyện thi Thăng Long) – Giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông đang hưởng lương từ quỹ lương...