Search
16 Tháng một, 2019, 21:35
  • :
  • :

Tag: ,

Kỷ luật nghiêm ngặt trong chấm thi ĐH 2012

(Luyện thi Thăng Long) – Bài thi ĐH, CĐ được chấm 2 vòng độc lập, mỗi vòng cán bộ chấm thi phải bốc...