Tag: , , , , , , ,

Thầy hiệu trưởng của ngôi trường ‘Đinh kinh hoàng’

Đó là TS Nguyễn Tùng Lâm người đã gắn bó với ngôi trường đặc biệt gồm những học sinh cá tính và quậy...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long