Search
21 Tháng mười, 2018, 18:05
  • :
  • :

Tag: , ,

Chàng thủ khoa mồ côi cùng ước mơ làm nhà báo

(Luyện thi Thăng Long) -Mồ côi mẹ khi chào đời, bố lại bỏ đi, Phạm Văn Tiên sống trong sự chăm chút của nhà...