Search
18 Tháng chín, 2019, 19:09
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , , ,

Thí sinh tuyển thẳng vẫn phải sơ tuyển vào trường quân đội

Nhiều thí sinh đã đỗ, sau đó bị loại vì không đủ sức khỏe nên Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) yêu...

Các trường quân đội công bố điểm chuẩn 2012

(Luyện thi Thăng Long) – Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 22/QĐ-TSQS, quy định điểm chuẩn tuyển sinh...

Chỉ tiêu tuyển sinh vào 20 trường quân đội năm 2012

(Luyện thi Thăng Long) – Ngày 23/2, Ban Tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng đã công bố thông tin tuyển sinh ĐH,...