Search
26 Tháng năm, 2018, 11:44
  • :
  • :

Thanh Hóa quyết định bổ sung 405 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

 UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định bổ sung 405 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011 – 2012 cho một số trường cho THPT ở Thanh Hóa.

Theo đó, tại quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 18/8/2011, UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011 – 2012, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011 – 2012 cho các trường THPT như sau: Trường THPT Hậu Lộc 4: 90 chỉ tiêu; trường THPT Hậu Lộc 3 (huyện Hậu Lộc) 45 chỉ tiêu; trường THPT Trần Ân Chiêm (huyện Yên Định) 45 chỉ tiêu; trường THPT Hà Trung (huyện Hà Trung) 45 chỉ tiêu; trường THPT Lê Hồng Phong (thị xã Bỉm Sơn) 45 chỉ tiêu; trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa) 45chỉ tiêu; trường THPT Triệu Sơn (huyện Triệu Sơn) 45 chỉ tiêu; trường THPT Lương Đắc Bằng (huyện Hoằng Hóa) 45.
Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2011.

 

Tổng chỉ tiêu sau khi đã bổ sung đối với các trường nói trên là 2980, trong đó chỉ tiêu đã được giao là 2610, chỉ tiêu bổ sung mới là 405.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở GD-ĐT thông báo chỉ tiêu bổ sung tại quyết định này cho các địa phương và hướng dẫn cụ thể cho các nhà trường thực hiện.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *