Search
21 Tháng mười một, 2019, 07:58
  • :
  • :

Thầy Nguyễn Hoàng Kim

Thay_KimLà một nhà giáo kỳ cựu trong lĩnh vực Vật Lý, nhiều năm đào tạo đội tuyển học sinh giỏi Lý cấp quốc gia. Đến lớp học của thầy Kim, học sinh nhận thấy ở thầy có hệ thống kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm giảng dạy rất phong phú. Học sinh của thầy đa phần đều đạt kết quả rất cao trong các kỳ thi tuyển sinh Đại Học – Cao Đẳng dù rằng tâm niệm của thầy thật giản dị: “Giáo dục là vì tương lai của đất nước”.