Search
26 Tháng năm, 2019, 00:22
  • :
  • :

Thầy Nguyễn Quốc Hưởng

Thầy Nguyễn Quốc Hưởng

Giọng văn có lửa, thầy đã thu hút được nhiều cung bậc cảm xúc của học sinh.Với phương châm học văn là học làm người, thầy rất nghiêm túc trong giảng dạy và có yêu cầu rất cao với học sinh. Nhiều thế hệ học sinh không chỉ đạt điểm môn văn cao mà đã hoàn thiện mình, thêm bản lĩnh sống và tư tưởng sống tích cực, đúng đắn. Nhiều chuyện lạ đã xảy ra với lớp văn Thầy Hưởng. Có những bạn thi khối A nhưng vẫn muốn đăng ký học thêm lớp văn của thầy, có những bạn khác từ dự định thi khối A, B nhưng chuyển hẳn sang khối D sau khi tình cờ dự lớp văn của thầy Hưởng…
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *