Search
26 Tháng năm, 2019, 00:20
  • :
  • :

Thầy Phạm Ngọc Dũng

Thầy Phạm Ngọc Dũng

Là một giáo viên trẻ giảng dạy môn Hóa học. Với bài giảng dễ hiểu hệ thống kiến thức chặt chẽ. Thầy đã mang lại sự yên tâm khi học sinh theo học môn Hóa của thầy. Một thầy giáo tận tâm hết lòng vì kết quả cuối cùng của học sinh.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *