Search
21 Tháng bảy, 2018, 19:41
  • :
  • :

Thêm 20 huyện có học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ

Bộ GD-ĐT vừa thông báo, tuyển sinh 2013, Bộ bổ sung thêm 20 huyện có học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính qui

Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực cho các tỉnh có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, từ năm 2013 Bộ GD-ĐT quyết định bổ sung các huyện có học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính qui. Cụ thể, học sinh 07 huyện tại Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Học sinh 13 huyện biên giới thuộc các tỉnh Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên theo đề nghị của Ban chỉ đạo Tây Nguyên tại Công văn số 540-CV/BCĐTN ngày 13 tháng 3 năm 2013 và ý kiến của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 452/UBDT-CSDT ngày 3 tháng 6 năm 2013.

Danh sách bổ sung 20 huyện được hưởng chính sách đặc thù trong tuyển sinh ĐH,CĐ hệ chính quy như sau:

 

STT

Tỉnh

Huyện thuộc tỉnh

Ghi chú

1

Thái Nguyên Võ Nhai

Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2

Hà Tĩnh Vũ Quang, Hương Khê

3

Quảng Nam Bắc Trà My

4

Đăk Nông Đăk Glong

5

Tiền Giang Tân Phú Đông

6

Trà Vinh Trà Cú

7

Kon Tum Ngọc Hồi

Công văn số 540-CV/BCĐTN ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Ban chỉ đạo Tây Nguyên

8

Gia Lai Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông

9

Đắk Lắk Ea Súp, Buôn Đôn

10

Đăk Nông Chư Yút, Đăk Mil, Đăk Song, Tuy Đức

11

Bình Phước Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *