Search
19 Tháng bảy, 2018, 17:29
  • :
  • :

Thêm 3 trường CĐ công bố xét tuyển bằng học bạ

 Đó là các trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam, Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội và trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Cả 3 trường trên đều dành trên 50% để xét tuyển học bạ.

Thí sinh dự thi đại học 2014
Thí sinh dự thi đại học 2014.

Năm 2015, Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam tuyển sinh các ngành:

 

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành Môn xét tuyển Dự kiến chỉ tiêu TS
(1) (2) (3) (4)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT QUẢNG NAM

Ký hiệu trường: CKQ

    1500

 

Các ngành đào tạo cao đẳng hệ chính quy:      
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử C510301 Khối A,A1 170
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng C510103 Khối A,A1 200
Quản lý xây dựng

 

C580302 Khối A,A1,D1 55
Công nghệ thông tin

 

C480201 Khối A,A1,D1 80
Tin học ứng dụng

 

C480202 Khối A,A1,D1 80
Lâm nghiệp

 

C620201 Khối A,A1,B 60
Chăn nuôi

 

C620105 Khối A,A1,B 65
Dịch vụ thú y

 

C640201 Khối A,A1,B 60
Quản lý đất đai

 

C850103 Khối A,A1,B 90
Khoa học cây trồng

 

C620110 Khối A,A1,B 30
Nuôi trồng thủy sản

 

C620301 Khối A,A1,B 30
Dịch vụ pháp lý

 

C380201 Khối A,A1,C, D1 180
Tiếng anh

 

C220201 Khối A1,D1 30
Kế toán

 

C340301 Khối A,A1,D1 180
Quản trị kinh doanh

 

C340101 Khối A,A1,D1 120
Tài chính – Ngân hàng

 

C340201 Khối A,A1,D1 70

 

Phương thức tuyển sinh: Xét kết quả 3 môn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo khối (xét 30% chỉ tiêu) và xét học bạ học sinh tốt nghiệp THPT (xét 70% chỉ tiêu). Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

Năm 2015, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội tuyển sinh theo 02 phương thức:

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

*Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia  đối với thí sinh có đăng ký và dự thi tại các cụm do các trường đại học chủ  trì,  gồm 03 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 môn thi tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học. Cụ thể tiêu chí xét tuyển:

  • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
  • Thực hiện theo qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính qui hiện hành;
  • Môn xét tuyển và điểm xét tuyển cho các khối ngành:
STT Khối ngành Môn xét tuyển Điểm xét tuyển
1 Khối ngành kinh tế:

– Kế toán.

– Quản trị kinh doanh.

– Tài chính – Ngân hàng.

– Toán, Vật lý, Hoá học.

– Toán, Ngoại ngữ, Vật lý;

– Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn;

– Toán, Ngoại ngữ, Hoá học.

Đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.
2 Khối ngành Công nghệ kỹ thuật:

– Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

– Công nghệ thông tin.

– Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

– Quản lý xây dựng.

– Toán, Vật lý, Hoá học;

– Toán, Ngoại ngữ, Vật lý;

– Toán, Ngoại ngữ, Hoá học.

– Toán, Vật lý, VẽMĩ thuật.

*Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

  • Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
  • Hạnh kiểm ở năm học lớp 12 được xếp loại từ Khá trở lên;
  • Môn xét tuyển và điểm xét tuyển kết quả học tập trung học phổ thông cho các khối ngành:

 

TT Khối ngành Môn xét tuyển Điểm xét tuyển
1  

Khối ngành Kinh tế:

– Kế toán.

– Quản trị kinh doanh.

– Tài chính – Ngân hàng.

– Toán, Vật lý, Hoá học.

– Toán, Ngoại ngữ, Vật lý;

– Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn;

– Toán, Ngoại ngữ, Hoá học.

Tổng điểm trung bình kết quả học tập trong 3 năm của 3 môn thuộc các môn xét tuyển theo từng ngành ≥ 16.5 điểm.
2 Khối ngành Công nghệ kỹ thuật:

– Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

– Công nghệ thông tin.

– Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

– Quản lý xây dựng.

– Toán, Vật lý, Hoá học;

– Toán, Ngoại ngữ, Vật lý;

– Toán, Ngoại ngữ, Hoá học.

 

 

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thực hiện tuyển sinh tự chủ theo 3 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức. Dành cho các ngành có khối xét tuyển A, A1, C, D1.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông. Dành cho các ngành có khối xét tuyển A, A1, C, D1.

Phương thức 3: Thi tuyển các môn năng khiếu kết hợp xét tuyển môn Văn. Dành cho các ngành có khối xét tuyển H, N, S1, S2, S3.

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Chỉ tiêu dành cho phương thức 1: 20% tổng chỉ tiêu

Chỉ tiêu dành cho phương thức 2: 60% tổng chỉ tiêu. Có 2 hình thức, trong đó chỉ tiêu hình thức 1 là 30% tổng chỉ tiêu, hình thức 2 là 30% tổng chi tiêu.

Chỉ tiêu dành cho phương thức 3:  20% tổng chi tiêu

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

Phương thức này chỉ sử dụng kết quả thi tại cụm thi do các trường đại học, cao đẳng chủ trì.

Thí sinh dự thi ở cụm địa phương do các Sở GD-ĐT chủ trì vẫn được xét tuyển theo hình thức là xét tuyển học bạ.

Ngành tuyển, Tổ hợp môn xét tuyển

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn

xét tuyển

1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C340103 Khối A: Toán – Lý – Hóa

Khối A1: Toán – Lý – Tiếng Anh

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

2 Quản trị khách sạn C340107
3 Tin học ứng dụng C480202
4 Tài chính ngân hàng C340201
5 Kế toán C340301
6 Quản trị kinh doanh C340101
7 Thư ký văn phòng C340407 Khối C: Văn – Sử – Địa

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

 

8 Kinh doanh phát hành xuất bản phẩm C320402
9 Việt Nam học

(Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch)

C220113
10 Tiếng Nhật C220209 Khối A: Toán – Lý – Hóa

Khối A1: Toán – Lý – Tiếng Anh

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

11 Tiếng Hàn C220210
12 Tiếng Anh C220201
13 Tiếng Trung C220204

 

Về Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT.

Có 02 hình thức xét tuyển như sau: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT và Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của năm học lớp 12 ở bậc THPT.

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT.

Ngành tuyển, Tổ hợp môn xét tuyển như sau:

 

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn

xét tuyển

1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C340103 Khối A: Toán – Lý – Hóa

Khối A1: Toán – Lý – Tiếng Anh

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

2 Quản trị khách sạn C340107
3 Tin học ứng dụng C480202
4 Tài chính ngân hàng C340201
5 Kế toán C340301
6 Quản trị kinh doanh C340101
7 Thư ký văn phòng C340407 Khối C: Văn – Sử – Địa

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

 

8 Kinh doanh phát hành xuất bản phẩm C320402
9 Việt Nam học

(Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch)

C220113
10 Tiếng Nhật C220209 Khối A: Toán – Lý – Hóa

Khối A1: Toán – Lý – Tiếng Anh

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

11 Tiếng Hàn C220210
12 Tiếng Anh C220201
13 Tiếng Trung C220204

 

Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT; Điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ ở bậc THPT gồm: học kỳ I, học kỳ II lớp 10; học kỳ I, học kỳ II lớp 11; học kỳ I lớp 12 phải đạt 5.5 trở lên; Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt loại Trung bình trở lên.