Search
26 Tháng năm, 2018, 02:03
  • :
  • :

Thêm trợ cấp cho giáo viên dạy học ở đảo

Giáo viên, cán bộ quản lý hết thời gian dạy học ở đảo chưa được sắp xếp công việc mới được hưởng 70% lương, nếu chuyển vùng được trợ cấp bằng 12 tháng lương tối thiểu chung thời điểm đó.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61 ngày 20/6/2006 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, giáo viên, cán bộ quản lý tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm các huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp…đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo sẽ được hưởng phụ cấp thu hút.

Cụ thể, từ ngày 15/4, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Một lớp học ở đảo Trà Bản (Vân Đồn, Quảng Ninh). Ảnh: Kiều Trinh.

Những trường hợp này không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn quy định trong chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Nếu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

Trợ cấp lần đầu đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác tại các cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn là 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người. UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương. Mức trợ cấp này chỉ thực hiện một lần trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài được hưởng những chính sách trên, nhà giáo và cán bộ quản lý công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn còn được hưởng chính sách trợ cấp một lần khi chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, được thanh toán tiền tàu xe đi về thăm gia đình trong thời gian công tác.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2013.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *