Search
17 Tháng bảy, 2018, 05:38
  • :
  • :

Thi, kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào ngoại ngữ đối với sinh viên

 Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu các trường đại học, học viện, cao đẳng tổ chức thi/ kiểm tra khảo sát năng lực ngoại ngữ đầu vào của sinh viên để làm căn cứ xếp lớp học ngoại ngữ tăng cường theo năng lực ngoại ngữ thực tế của sinh viên.

 nhung-diem-moi-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-nam-2013_1

Bộ GD-ĐT vừa có công văn hướng dẫn về dạy học ngoại ngữ tăng cường tới các đại học, học viện; Các trường đại học, cao đẳng; Các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng.

Theo Bộ GD-ĐT, Đề án quy định sinh viên tốt nghiệp (đầu ra) đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 đối với cao đẳng, đại học không chuyên ngữ, bậc 4 đối với cao đẳng chuyên ngữ và bậc 5 đối với đại học chuyên ngữ theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam . Hiện nay năng lực ngoại ngữ của sinh viên khi nhập học (đầu vào) rất khác nhau và thường là chưa đạt chuẩn.

Trước thực tế đó, Đề án yêu cầu các trường triển khai hình thức dạy học ngoại ngữ tăng cường để hỗ trợ chương trình đào tạo chính khoá nhằm bảo đảm năng lực ngoại ngữ của sinh viên khi tốt nghiệp. Bộ GD-ĐT hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng và các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng triển khai dạy học ngoại ngữ tăng cường.

Theo đó, các trườngxây dựng và công bố chuẩn đầu ra về ngoại ngữ. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ được nâng cao dần đối với từng khoá tuyển sinh, từng chương trình đào tạo nhưng phải hướng tới sớm đạt mục tiêu của Đề án; lộ trình đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và sự cố gắng của nhà trường.

Nhà trường công bố công khai chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, lộ trình đạt chuẩn cũng như các loại chứng chỉ ngoại ngữ được chấp nhận cho miễn học/thi ngoại ngữ (nếu có) trên trang thông tin điện tử chính thức của trường trước mỗi khoá/kỳ học để sinh viên có kế hoạch học tập và đạt chuẩn theo quy định.

Trong khi học sinh trung học phổ thông chưa được học ngoại ngữ theo chương trình mới (chương trình học 10 năm, ban hành theo quy định của Đề án), khuyến khích sinh viên tham gia học ngoại ngữ tăng cường nhưng không bắt buộc.

Các trường tổ chức thi/ kiểm tra khảo sát năng lực ngoại ngữ đầu vào của sinh viên để làm căn cứ xếp lớp học ngoại ngữ tăng cường theo năng lực ngoại ngữ thực tế của sinh viên.

Nội dung học tập, giáo trình, tài liệu và hình thức triển khai dạy học ngoại ngữ tăng cường nên đa dạn, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, với năng lực của sinh viên để tạo môi trường, điều kiện học tập và phát huy tốt nhất khả năng của sinh viên.

Thời lượng tổ chức học ngoại ngữ tăng cường do trường quyết định trên cơ sở điều kiện thực tế của từng trường. Hình thức tổ chức giảng dạy ngoại ngữ tăng cường có thể là dạy trên lớp, dạy học trực tuyến, các hình thức ngoại khóa, câu lạc bộ, coi trọng việc hướng dẫn và tạo môi trường cho sinh viên tự học; phối hợp đồng bộ với các chương trình học ngoại ngữ chính khóa.

Hàng năm các trường báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu đầu ra về năng lực ngoại ngữ và dạy học ngoại ngữ tăng cường trong các báo cáo về thực hiện nhiệm vụ năm học.

Việc thu học phí học ngoại ngoại ngữ không tính trong chương trình học ngoại ngữ bắt buộc.