Search
20 Tháng bảy, 2018, 06:19
  • :
  • :

Thí sinh không phải đăng ký khi mang thiết bị vào phòng thi

Theo quy định của Bộ GD-ĐT trong việc hướng dẫn kiểm tra các loại máy ghi âm và ghi hình mang vào phòng thi, các Hội đồng coi thi không yêu cầu thí sinh phải đăng ký khi mang các thiết bị nói trên vào phòng thi.

images658024_images65028

  • Bộ GD-ĐT cho biết, quy định mới cho phép thí sinh được mang vào phòng thi “các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác”. Để thống nhất việc thực hiện quy định mới này Bộ GD-ĐT đã có công văn hướng dẫn kiểm tra các loại máy ghi âm và ghi hình mang vào phòng thi. Cụ thể, các loại thiết bị nêu trên phải: Không có loa và tai nghe; Không có màn hình hiển thị hình ảnh; Không có bộ phận chức năng truyền thông tin (Bluetooth, wifi…”.
  • Cũng theo Bộ GD-ĐT, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều gì chưa rõ, giám thị báo cáo lãnh đạo để Hội đồng thi xem xét, xác minh.
  • Trước đó, trong buổi gặp gỡ báo chí, ông Phạm Ngọc Trúc – Phó Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT chia sẻ: “Việc khi mang thiết bị ghi âm gi hình, thí sinh phải thông báo trước để kiểm tra không có gì là sai với chủ trương của ngành. Bởi cách làm này nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm việc”.
  • Tuy nhiên, cách làm này sẽ dẫn đến việc khuyến khích việc tố cáo tiêu cực trong thi cử nhưng người mang thiết bị vào phòng thi lại phải công khai danh tính (thể hiện việc đăng ký mang thiết bị vào phòng thi – PV). Sau khi nhận thấy bất cập này, Bộ GD-ĐT đã có công văn khẳng định: Các Hội đồng coi thi không yêu cầu thí sinh phải đăng ký khi mang các thiết bị nói trên vào phòng thi.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *