Search
26 Tháng năm, 2018, 10:05
  • :
  • :

Thí sinh thi liên thông được xét tuyển vào hệ chính quy

Thí sinh thi liên thông có quyền lợi như tất cả các thí sinh khác. Thí sinh được sử dụng kết quả thi liên thông để xét tuyển học hệ chính quy hoặc liên thông cùng ngành tại các cơ sở đào tạo.

dc

Đó là quy định mới thực hiện về tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 mà Bộ GD-ĐT đã công bố.

Theo đó, khi trúng tuyển vào học liên thông thí sinh được Hội đồng đào tạo liên thông của cơ sở đào tạo xem xét, công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng hoặc từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học khi đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định cho phép đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề lên trình độ đại học, từ trình độ trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng, từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học.

Thí sinh đăng ký thi liên thông cần hết sức lưu ý và xem xét thông báo cụ thể của các trường trên phương tiện thông tin đại chúng và trang web của các cơ sở đào tạo có đào tạo liên thông.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *