Search
20 Tháng bảy, 2019, 02:01
  • :
  • :

Thi tốt nghiệp THPT nhiều địa phương tiếp tục thi theo cụm trường

(Luyện thi Thăng Long)-Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là không bắt buộc các địa phương phải tổ chức thi theo cụm trường. Tuy nhiên, hình thức thi cụm vẫn được nhiều địa phương tiếp tục áp dụng.

Với khoảng 75.000 thí sinh dự thi, trong đó có gần 70.000 thí sinh thi THPT, 2.900 thí sinh thi hệ bổ túc THPT và khoảng 2.200 thí sinh tự do, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các hội đồng coi thi (HĐCT) theo mô hình cụm trường, ghép các TTGDTX cùng HĐCT với các trường THPT không để học sinh phải đi thi quá xa.

Theo ông Ngô Thanh Sơn – Phó Giám đốc sở GD&ĐT Bắc Giang, năm nay, toàn tỉnh tổ chức thành lập 43 hội đồng thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 16 hội đồng thi ghép gồm thí sinh của 2 đơn vị trở lên (12 hội đồng ghép giáo dục THPT với GDTX và 4 hội đồng ghép THPT với THPT) và 27 hội đồng thi độc lập. Sở cũng đã yêu cầu các đơn vị có thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT và GDTX cấp THPT chủ động trong chuẩn bị hồ sơ hội đồng thi, hồ sơ thí sinh và cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi. Thủ trưởng các đơn vị có thí sinh trong hội đồng tổ chức thi ghép phải chủ động báo cáo với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, phối hợp để chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho hội đồng thi; chủ động trong việc tổ chức cho học sinh làm quen với địa điểm thi để tạo tâm thế tốt nhất khi dự thi; phương án đưa đón, ăn nghỉ, sinh hoạt và quản lý học sinh của đơn vị khu thi tại hội dồng đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đạt kết quả.

Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, năm nay, toàn tỉnh có khoảng 13.230 thí sinh ĐKDT, trong đó có khoảng 12.540 thí sinh hệ GDPT và 690 thí sinh hệ GDTX. Căn cứ vào tình hình cụ thể của tỉnh, sở thành lập 25 cụm trường, trong đó có 16 cụm trường có từ 2 trường phổ thông trở lên và 9 cụm trường có 1 trường phổ thông. Từ 11/5 đến 21/5, Ban hồ sơ thi tốt nghiệp THPT 2012 của sở sẽ lập danh sách thí sinh ĐKDT theo cụm trường, phân chia phòng thi của từng hội đồng coi thi trong cụm trường… Sở cũng đã thành lập 1 hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT, chấm bài thi tự luận hệ GDPT và GDTX đặt tại trường THPT Pleiku và tại sở GD&ĐT chấm bài trắc nghiệm.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình – Đặng Phương Bắc cho biết, Mỗi trường THPT có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đủ 5 phòng thi sẽ thành lập một Hội đồng coi thi để thực hiện công việc chuẩn bị và tổ chức coi thi theo quy định tại Điều 10 của Quy chế. TTGDTX ở gần trường THPT nào thì Sở GD&ĐT ghép với trường đó thành 1 Hội đồng coi thi. Theo Đặng Phương Bắc, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, sở quán triệt sâu sắc ý thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi nhằm khắc phục triệt để những hiện tượng chưa nghiêm túc ở một số đơn vị, cá nhân như: nghỉ coi thi, chấm thi không báo cáo xin phép, coi thi, thu bài thi không thực hiện đúng quy trình, chấm thi còn chấm sai, chấm sót, cộng nhầm điểm của thí sinh…

Theo ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng phòng KTQLCLGD Sở GD&ĐT Hòa Bình , kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, Hòa Bình sẽ ghép 12 TT GDTX thi cùng 12 trường THPT. Do đó 50 trường THPT, TT GDTX được tổ chức thành 38 Hội đồng coi thi. Năm nay, sở cũng quán triệt, phân rõ trách nhiệm của lãnh đạo, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn với chất lượng, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp. Đồng thời, yêu cầu các trường có kế hoạch chuẩn bị cho việc tổ chức thi tốt nghiệp; đề xuất với các cấp chính quyền những công việc phải giải quyết để đảm bảo điều kiện an toàn cho kỳ thi …

Tại Đà Nẵng, năm 2012, kỳ thi tốt nghiệp THPT có 12.809 thí sinh ở cả hai khối THPT và bổ túc THPT. Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã có kế hoạch thành lập 26 hội đồng coi thi, gồm 537 phòng thi,đồng thời, huy động gần 1.700 cán bộ, giáo viên coi thi và giám sát kỳ thi. Thí sinh THPT sẽ thi chung hội đồng thi với các thí sinh khối bổ túc THPT.

Tại Huế, năm 2012, các hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm nay được tổ chức tập trung tại thành phố Huế. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế – ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, sở đã yêu cầu các trường hướng dẫn học sinh học tập các quy định, hướng dẫn về thi trắc nghiệm, nội quy phòng thi và một số nội dung khác liên quan như môn, lịch thi, thời gian làm bài thi… Đối với những trường nông thôn, nhà trường cần hướng dẫn kỹ cho học sinh về địa điểm đặt hội đồng thi, cử giáo viên hướng dẫn, quản lý các em trong quá trình thi; lưu ý các em về y phục, an toàn giao thông, vệ sinh ăn uống, sinh hoạt… trong thời gian dự thi tại thành phố Huế; phối hợp với phụ huynh học sinh và địa phương tổ chức đưa đón, ăn uống chu đáo cho học sinh…
 nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *