Search
23 Tháng ba, 2019, 09:59
  • :
  • :

Thi tốt nghiệp THPT: Vẫn duy trì hình thức chấm chéo

Bộ GD-ĐT vừa cho biết, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2011 sẽ vẫn duy trì chấm chéo bởi từ khi thực hiện phương thức chấm thi này cho thấy nó đã góp phần quan trọng đảm bảo tính chính xác, khách quan đồng thời hạn chế những tiêu cực.

Cũng theo Bộ GD-ĐT với việc chấm thẩm định bài thi tự luận kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm 2008, 2009 và 2010 cho thấy số bài thẩm định chênh lệch từ 1,0 điểm trở lên giảm mạnh so với các năm trước. Cụ thể, năm 2008 khi chưa chấm chéo thì số bài thẩm định chênh lệch từ 1,0 điểm trở lên chiếm tỷ lệ 38,80% nhưng khi tổ chức chấm chéo thì tỉ lệ này giảm xuống chỉ còn khoảng 4-5% (Năm 2009 chiếm tỷ lệ 4,93%, năm 2010 chiếm tỷ lệ 3,96 %).

Đánh giá về cải thiện trên, lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhận định: “Trong khi thực hiện chấm chéo, các hội đồng chấm thi tại các sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc Quy chế, tổ chức chấm thi theo đúng hướng dẫn chấm và đáp án của Bộ, đảm bảo chính xác, khách quan. Đa số giám khảo hiểu và vận dụng đáp án, chấp hành nghiêm quy định của Quy chế; không có trường hợp bất thường, không phát hiện được các giám khảo vi phạm Quy chế. Độ lệch điểm giữa các bài chấm thẩm định và bài chấm tại các Sở GD-ĐT không nhiều và chủ yếu nằm trong phạm vi dung sai cho phép trong quy định chấm bài thi tự luận của Quy chế thi”.

“Việc tổ chức chấm chéo bài thi tự luận giữa các địa phương cho kết quả chính xác và khách quan hơn, là giải pháp có hiệu quả thiết thực, góp phần khắc phục những bất cập, hạn chế từng tồn tại trong khâu chấm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm trước đây, đảm bảo cho kết quả thi khách quan, chính xác, công bằng hơn” – lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhấn mạnh.

Được biết, trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2009 (năm đầu tiên thực hiện chấm chéo) một số tỉnh miền tây Nam bộ còn có biểu hiện chấm chặt đối với bài thi môn Ngữ văn dẫn đến những thắc mắc của địa phương có bài thi được chấm.

Để hạn chế tình trạng này thì vào kì thi tốt nghiệp THPT năm 2010 Bộ GD-ĐT điều chỉnh theo hướng: điều động thanh tra chấm thi của Sở thứ 3 (không phải là Sở có bài thi, cũng không phải là Sở đang chấm) tiến hành chấm thanh tra từ 5% đến 10% số bài thi của hội đồng chấm thi để đề xuất điều chỉnh kịp thời nhằm hạn chế xu hướng chấm không đúng đáp án, biểu điểm hoặc chấm không đều tay giữa các giám khảo.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *