Search
22 Tháng bảy, 2018, 01:01
  • :
  • :

Thông Báo: Bán vé học theo (buổi) từ ngày 01/06/2013

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Bắt đầu từ ngày 01/06/2013, Trung tâm sẽ bán vé học theo (buổi). Nên những em đóng học phí để học theo (buổi) thì mua vé tại Văn phòng Trung tâm.
  • Chú ý: Không đóng tiền ở cửa Lớp !

hocsinh

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *