Search
20 Tháng bảy, 2018, 16:19
  • :
  • :

Thông Báo: Các lớp khai giảng ngày Thứ 6 ngày 06/06

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • MŨ – LOGARIT 12  học vào 16h Thứ 6, khai giảng 06/06 thầy Trinh
  • HÓA (hữu cơ) 12 học vào 18h Thứ 6, khai giảng miễn phí 06/06 thầy Thiết
  • ĐẠI 11 học vào 18h15 Thứ 6, khai giảng miễn phí 06/06 thầy Trinh

Thông Báo: Khai giảng các Lớp 12 Mới (11 lên)   Lớp 11 Mới (10 lên) học vào Tháng 6