Search
19 Tháng bảy, 2018, 05:36
  • :
  • :

Thông Báo: Các lớp Khai giảng vào tháng 7 tới

Trung tâm Luyện thi và Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo các lớp Khai giảng vào tháng 7 tới:

Khối 12:

  • Hình thầy Nguyên học vào 16h Thứ 6, Khai giảng miễn phí ngày 6/7
  • Giải Tích thầy Dũng học và 16h (Thứ 4 + Chủ Nhật), Khai giảng miễn phí ngày 1/7
  • Lý Cơ thầy Cẩn học vào 14h Thứ 7, Khai giảng miễn phí ngày 7/7
  • Hóa thầy Dũng học vào 14h Thứ 3 + 7h30′ Chủ Nhật, Khai giảng miễn phí ngày 10/7
  • Anh cô Chi Mai học vào 16h (Thứ 2 + Thứ 4) hoặc 18h (Thứ 2 + Thứ 4), Khai giảng ngày 2/7
  • Văn thầy Thanh học vào 16h (Thứ 2 + Thứ 4) hoặc 18h (Thứ 2 + Thứ 4), Khai giảng ngày 2/7

Khối 11:

  • Hình thầy Nguyên học vào 14h Chủ Nhật, Khai giảng ngày 1/7 hoặc 18h30′ Thứ 5, Khai giảng ngày 5/7

Chú ý: Các môn khác xem ở Lịch Học Tổng Hợp hoặc Lịch Học Theo Môn !
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *