Search
23 Tháng bảy, 2018, 15:12
 • :
 • :

Thông Báo: Các môn Khai giảng vào tháng 6 của khối 11, 12 mới

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

Lớp 12 (11 lên):

1. Hình Không Gian thầy Nguyên học vào 14h Thứ 4, khai giảng ngày 05/06

 •  Thẻ tháng 6 + 7 bán vào 13h30 ngày 05/06. Giá thẻ: 265.000đ

 

2. Đại (Mũ Logarit) thầy Trinh học vào 14h Thứ 2, khai giảng miễn phí ngày 10/06

 • Thẻ tháng 6 + 7 bán vào 13h30 ngày 10/06. Giá thẻ: 205.000đ

 

3. Giải Tích (Khảo Sát Hàm Số) thầy Trinh học vào 14h Thứ 3, khai giảng miễn phí ngày 11/06

 • Thẻ tháng 6 + 7 bán vào 13h30 ngày 11/06. Giá thẻ: 205.000đ

 

4. Đại thầy Dũng học vào 14h Chủ Nhật, khai giảng miễn phí ngày 02/06

 • Thẻ tháng 6 + 7 bán vào 13h30 ngày 02/06. Giá thẻ: 120.000đ

 

5. Đại thầy Hùng học vào 9h30 Chủ Nhật, khai giảng ngày 09/06

 • Thẻ tháng 6 + 7 bán vào 09h sáng ngày 09/06. Giá thẻ: 235.000đ

 

6. Lý Cơ thầy Cẩn học vào 18h Thứ 7, khai giảng miễn phí ngày 08/06

 • Thẻ tháng 6 + 7 bán vào 17h30 ngày 08/06. Giá thẻ: 205.000đ

 

7. Lý Cơ thầy Dũng học vào 16h Chủ Nhật, khai giảng miễn phí ngày 02/06

 • Thẻ tháng 6 + 7 bán vào 15h30 ngày 02/06. Giá thẻ: 235.000đ

 

8. Lý Sóng Cơ thầy Dũng học vào 18h Chủ Nhật, khai giảng ngày 02/06

 • Thẻ tháng 6 + 7 bán vào 17h30 ngày 02/06. Giá thẻ: 265.000đ

 

9. Hóa thầy Dũng học vào 16h (Thứ 3 + Thứ 5), khai giảng miễn phí vào 16h Thứ 5 ngày 06/06

 • Thẻ tháng 6 bán vào 15h30 ngày 06/06. Giá thẻ: 175.000đ

 

10. Hóa (Hữu Cơ) thầy Thiết học vào 14h Thứ 7, khai giảng miễn phí ngày 01/06

 • Thẻ tháng 6 + 7 bán vào 13h30 ngày 01/06. Giá thẻ: 235.000đ

 

Lớp 11 (10 lên):

 

1. Đại thầy Trinh học vào 18h15 Thứ 3, khai giảng miễn phí ngày 11/06

 • Thẻ tháng 6 + 7 bán vào 17h30 ngày 11/06. Giá thẻ: 205.000đ

Chú ý: Các môn khác Khai giảng vào tháng 7 xem ở lịch học

Lịch học Cấp tốc dành cho học sinh thi vào tháng 7 xem tại ĐÂY

tuyensinh9
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *