Search
19 Tháng tám, 2018, 02:52
 • :
 • :

Thông báo: Chương trình lớp Tiếng Anh Cấp Tốc ôn thi ĐH-CĐ 2012

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo chương trình lớp Tiếng Anh Cấp Tốc ôn thi ĐH-CĐ 2012:

 1. CÁC CHUYÊN ĐỀ
 2. GIẢI ĐỀ THI:

–          ĐỀ THI THỬ CỦA CÁC TRƯỜNG VÀ CÁC TRUNG TÂM CÓ UY TÍN NĂM 2011, 2012

–          ĐỀ THI CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT CÁC NĂM TỪ 2006

CÁC CHUYÊN ĐỀ:

  1. Tiếng Anh giao tiếp. ( Problems with language functions)
  2. Cấu tạo từ. (Problems with word formation)
  3. Động từ cụm và các cấu trúc thành ngữ.( Problems with phrasal verbs & idiomatic expressions)
  4. Từ đồng nghĩa – trái nghĩa. ( Do & Make) ( Synnonyms – Antonyms)
  5. Chữa lỗi. (Tổng hợp)( Problems with mistakes)
  6. Giới từ.( Problems with prepositions)
  7. Các loại câu phức và từ nối. ( Problems with linking words & sentence structures)
  8. Ngữ âm.( Phonetics)
  9. Thì động từ.( Problems with verb tenses)
  10.  Động từ tình thái.( Problems with modal verbs)
  11.  Thức giả định. (Problems with subjunctives)
  12.  Động từ nguyên mẫu, danh động từ.( Problems with infinitives and gerunds)
  13.  Phân từ. ( Problems with participles)
  14.  Dạng thức bị động. ( Problems with passive voice)
  15.  Quán từ.( Problems with articles)
  16.  Câu hỏi đuôi.( Problems with tag-questions)
  17.  Đảo ngữ. (Problems with inversion)
  18.  Câu tường thuật. ( Problems with reported speech)
  19.  Hòa hợp chủ-vị. ( Problems with subject- verb agreement)
  20.  “It’s …. “ &  “ There is ….. “.
  21.  Tính từ, trạng từ và đại từ. ( Problems with adjectives, adverbs and pronouns)
  22.  Định từ. ( Problems with determiners)
  23.  Trật tự từ. ( Problems with word order)
  24.  Kỹ năng làm bài đọc hiểu. (Readingskills)
  25.  Câu đồng nghĩa. (Synnonym sentences)

   Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *