Search
24 Tháng năm, 2018, 17:23
  • :
  • :

Thông Báo: Điểm kiểm tra (tháng 01-02-03) lớp Đặc Biệt khối 11 và 12 – 2013

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các bậc phụ huynh cùng các em học sinh điểm kiểm tra (tháng 01-02-03) lớp Đặc Biệt của hai khối 11 và 12 – 2013:

Khối 11:

Khối 12:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *