Search
19 Tháng bảy, 2018, 17:34
  • :
  • :

Thông Báo: Đổi giờ học lớp Văn (Đặc Biệt) 12 Mới thầy Hưởng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Ca Văn Đặc Biệt lớp 12 Mới theo lịch cũ học vào 14h đến 17h Chủ Nhật  khai giảng ngày 13/07, nhưng do thầy Hưởng bận vào chiều Chủ Nhật nên lớp sẽ chuyển học vào 18h đến 21h  Thứ 3 hàng tuần, khai giảng ngày 08/07.

DK Lop Dac Biet 2014